Προϊόντα

MIS

Η M.I.S. είναι εταιρεία παραγωγής λογισμικού και παροχής λύσεων για την Τηλεόραση

Η εταιρεία M.I.S. παράγει και διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρείες πώλησης περιεχομένου και σε τηλεοπτικούς σταθμούς.
Η θέση της, έχει πλέον εδραιωθεί στην αγορά, μετά από 20 χρόνια παρουσίας της στη διεθνή αγορά. Από το ξεκίνημά της η M.I.S. λειτουργεί στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης και παρακολουθεί την ταχεία ανάπτυξη  και τις συχνές αλλαγές στην αγορά των media. Η εταιρεία είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει τους πελάτες της κατά τη διάρκεια των αλλαγών και της ανάπτυξης της αγοράς. Το σύστημα MIS έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να επεκταθεί σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των πελατών της. Η επιχείρησή σας στα media είναι υπό τον πλήρη έλεγχο με το σύστημα διαχείρισης MISTV®.

Το 1995, η εταιρεία M.I.S. ξεκίνησε την εξυπηρέτηση των πρώτων πελατών της με ένα σύνολο εφαρμογών MS DOS-based. Το 1998, ξεκίνησε η ανάπτυξη του τρέχοντος προϊόντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και επωφελούμενη από την εμπειρία της αγοράς από τις προηγούμενες  επιχειρήσεις . Σήμερα, όλα τα προϊόντα της M.I.S. είναι δομημένα πάνω στην πανίσχυρη και κλιμακούμενη βάση δεδομένων ORACLE.

Από το Φεβρουάριο του 2000, όταν ξεκίνησε η διάθεση των νέων πακέτων λογισμικού, ο αριθμός των πελατών της έχει σταθερή αυξητική πορεία.