Η εταιρεία

Η AV SYS (AV Systems) ιδρύθηκε από τον Αντώνιο Βλασταρά, και παρέχει υπηρεσίες engineering & consultancy στο Ραδιοτηλεοπτικό χώρο από το 1994, τόσο αυτόνομα, όσο και μέσα από συνεργασίες με γνωστούς Οίκους του εξωτερικού.

Η εταιρεία AV SYS από τον Ιανουάριο του 2011 παρέχει επιπλέον, B2B υπηρεσίες πώλησης και υποστήριξης Ραδιοτηλεοπτικού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού.

Στόχος της AV SYS είναι η υποστήριξη των συνεργατών της τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων.
Ειδικό βάρος δίνεται και στην τεχνική υποστήριξη με τεχνική ενημέρωση, εκπαίδευση, διάθεση ανταλλακτικών και με την σύναψη συμβολαίων συντήρησης (SLA) σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Η AV SYS αντιπροσωπεύει στην χώρα μας γνωστούς Οίκους κατασκευής ποιοτικού επαγγελματικού εξοπλισμού.

Δείτε αναλυτικά στις κατηγορίες Προϊόντα και Υπηρεσίες.