Προϊόντα

KLOTZ Communications

Η Klotz Communications αναπτύσσει και διαθέτει στην αγορά τις πιο καινοτόμες, αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές μονάδες ελέγχου και μηχανές επεξεργασίας ήχου για τη βιομηχανία του ήχου και του βίντεο. Η εταιρεία προσπαθεί να εκπληρώσει αλλά και να υπερβεί τις απαιτήσεις αυτών των άκρως εξελιγμένων αγορών και για να το πετύχει συνεργάζεται στενά με επαγγελματίες χρήστες στις διεθνείς ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και στη βιομηχανία των συστημάτων ανακοινώσεων.

Βασισμένη στην πλέον σύγχρονη τεχνολογική της πλατφόρμα ήχου, η Klotz Communications προσφέρει λύσεις υψηλής τεχνολογίας δικτύωσης και επεξεργασίας σήματος ήχου για τα συστήματα μετάδοσης, ανακοινώσεων και τις αγορές συνεδριακών συστημάτων. Στα προϊόντα εκπομπής της Klotz Communications περιλαμβάνονται μείκτες ήχου και επιφάνειες ελέγχου, μηχανές επεξεργασίας ήχου, δίκτυα οπτικών ινών και AoIP καθώς και δρομολογητές σημάτων ήχου.
Η Klotz Communications παρέχει επίσης συστήματα ήχου για συνέδρια, και συστήματα εκκένωσης και ανακοινώσεων για δημόσια κτίρια.


Η Klotz Communications έχει δημιουργήσει στενές σχέσεις με υψηλής ειδίκευσης τοπικούς εταίρους, ώστε να εγγυηθεί την καλύτερη δυνατή υποστήριξη για τους πελάτες της και τους τελικούς χρήστες.