ΠΡΟΪΟΝΤΑ / DFT

  • about us - camera image

    Η DFT Digital Film Technology, αποτελεί σημείο αναφοράς για τα συστήματα ψηφιοποίησης φιλμ τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την ταχύτητα. Συστήματα Spirit HD, 2K και 4Κ DataCine & Film scanner βρίσκονται εγκατεστημένα σε όλο τον κόσμο. Τα Software μεταφοράς, επεξεργασίας και αρχειοθέτησης BONES καθώς και τα νέα FLEXXITY, αποτελούν τα απαραίτητα συνοδευτικά εργαλεία των Spirit.